Überspringen zu Hauptinhalt
Spôsob objednania a úhrady pobytu. Pobyt je možné objednať telefonicky, e-mailom, alebo priamo kliknutím na pole „Rezervácia“ na tejto webovej stránke a vyplnením objednávky. Pri objednávaní uvedie klient svoje meno, číslo telefónu, požadovaný termín pobytu a počet ubytovaných osôb (dospelí + deti). Potvrdenie objednávky obdrží klient telefonicky alebo e-mailom. Po potvrdení objednávky je klient povinný uhradiť zálohu a to 50% z celkovej ceny za pobyt. Zálohu je klient povinný uhradiť najneskôr do 3 dní od písomného potvrdenia rezervácie. Pokiaľ tak klient neučiní, pobyt nebude rezervovaný. Zostatok z celkovej ceny za ubytovanie a k tomu poplatok obci Valča vo výške 0,80 € na osobu a na noc je potrebné uhradiť pri príchode na chatu. Pokiaľ klient objednáva pobyt v kratšej lehote než 5 pracovných dní pred nástupom na pobyt, je povinný uhradiť zálohu minimálne 2 dni pred a doplatok v deň nástupu na pobyt.Zálohu je možné previesť dvoma spôsobmi:

  • poštovou poukážkou na číslo účtu (bude oznámené v potvrdení rezervácie alebo telefonicky)
  • bankovým prevodom na číslo účtu (bude oznámené v potvrdení rezervácie alebo telefonicky)

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše deväťmiestne telefónne číslo!

Doplatok za pobyt a k tomu poplatok obci Valča vo výške 0,80 € na osobu a na noc sa hradí na mieste pri ubytovaní.
Nástup na ubytovanie je vždy v prvý deň rezervácie od 14:00 hod., odjazd v posledný deň do 10:00 hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pri ubytovaní bude požadovaná kaucia vo výške 100,- € za možné škody spôsobené ubytovanými klientmi. Objednávkou súhlasíte so storno podmienkami.

Storno podmienky

Pokiaľ klient zruší pobyt, je povinný zaplatiť storno poplatky vo výške:

  • 10% z celkovej ceny za pobyt pri zrušení objednávky 42-35 dní pred nástupom
  • 30% z celkovej ceny pobytu pri zrušení objednávky 34-14 dní pred nástupom
  • 50% z celkovej ceny pobytu pri zrušení objednávky 13-0 dní pred nástupom
  • 100% z celkovej ceny pobytu pri zrušení objednávky v priebehu pobytu

V prípade, že klient za seba zaistí náhradu, storno poplatky nehradí.

Poistenie pobytu

Za úrazy, poškodenie a zničenie majetku (zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe), za odcudzenie batožiny po dobu rekreačného pobytu, rovnako ako za škody spôsobené prírodnými živlami či katastrofami a za škody s týmito udalosťami spojené prevádzkovateľ chaty nezodpovedá. Doporučujeme pred rekreačným pobytom uzavrieť vhodné cestovné poistenie alebo pripoistenie.